Tai Mũi Họng

SALA

chi hội tai - thính học

Đại hội chi hội - HNKH TAI-THÍNH HỌC phía Nam 2014

Đại Hội nhiệm kỳ 2014-2019 và Hội nghị khoa học chuyên đề Tai và Thính Học tại Hội trường KS WINDSOR, 18 An Dương Vương, Quận 5, Tp.HCM. -------------------------------------------------------------------- Thời gian: ngày 12 tháng 10 năm 2014

Xem tiếp
HỘI NGHỊ KHOA HỌC TAI-MŨI-HỌNG 2020 - ĐẠI HỘI TAI-MŨI-HỌNG VIII - (2020-2025)

Ngày 03-04-05 tháng 01 năm 2020 KS Pullman - TP. Vũng Tàu

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN HỘI NGHỊ TAI MŨI HỌNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian: 8:00 - 18:00 ngày 05.01.2019 Địa điểm: Champa Island

TB SỐ 2 - HNKH TMH THƯỜNG NIÊN 2019

HNKH TMH Thường Niên 2019 mừng Tết Kỷ Hợi