Tai Mũi Họng

SALA

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH KHÓA VIII 2014 - 2019


1

Trương Thị Xuân Liễu

1946

BS.CK1

Chủ tịch

2

Huỳnh Anh Lan

1952

BS.CK2

Phó chủ tịch, Tổng thư ký

3

Tăng Chí Thượng

1967

TS.BS

Phó chủ tịch

4

Phạm Việt Thanh

1952

TS.BS

Phó chủ tịch

5

Nguyễn Sào Trung

1951

GS.BS

Phó chủ tịch

6

Nguyễn Thy Khuê

1949

PGS.BS

Phó chủ tịch

7

Phan Thanh Hải

1949

BS

Phó chủ tịch

8

Huỳnh Liên Đoàn

1947

BS.CK1

Phó chủ tịch

9

Lê Anh Bá

1950

BS

Ủy viên thường vụ

10

Phan Văn Báu

1963

BS, luật gia

Ủy viên thường vụ

11

Trần Thị Châu

1952

ThS. ĐD

Ủy viên thường vụ

12

Nguyễn Thị Ngọc Dung

1958

PGS.BS

Ủy viên thường vụ

13

Đỗ Thị Ngọc Diệp

1963

BS.CK2

Ủy viên thường vụ

14

Hứa Thị Ngọc Hà

1954

PGS.BS

Ủy viên thường vụ

15

Hoàng Trọng Kim

1948

GS.BS

Ủy viên thường vụ

16

Ngô Đồng Khanh

1960

TS.BS

Ủy viên thường vụ

17

Lê Thị Tuyết Lan

1953

PGS.BS

Ủy viên thường vụ

18

Vũ Thị Nhung

1950

PGS.BS

Ủy viên thường vụ

19

Lê Quang Nghĩa

1949

GS.BS

Ủy viên thường vụ

20

Đặng Vạn Phước

1947

GS.BS

Ủy viên thường vụ

21

Huỳnh Tấn Tiến

1985

TS.BS

Ủy viên thường vụ

22

Lê Thị Anh Thư

1963

PGS.BS

Ủy viên thường vụ

23

Nguyễn Hồng Sơn

1962

PGS.BS

Ủy viên thường vụ

24

Phạm Lê An

1963

PGS.BS

Ủy viên

25

Phạm Thọ Tuấn Anh

1953

PGS.BS

Ủy viên

26

Bạch Văn Cam

1948

BS

Ủy viên

27

Huỳnh Khắc Cường

1954

BS.CK2

Ủy viên

28

Nguyễn Tấn Cường

1953

PGS.BS

Ủy viên

29

Trần Chí Cường

1976

TS.BS

Ủy viên

30

Nguyễn Hữu Chí

1951

TS.BS

Ủy viên

31

Lê Chí Dũng

1953

PGS.BS

Ủy viên

32

Nguyễn Huy Dũng

1955

TS.BS

Ủy viên

33

Trần Công Duyệt

1942

TS.BS

Ủy viên

34

Trương Quang Định

1966

PGS.BS

Ủy viên

35

Phan Vương Huy Đổng

1968

BS.CK1

Ủy viên

36

Lê Hành

1953

PGS.BS

Ủy viên

37

Võ Văn Tự Hiến

1956

BS

Ủy viên

38

Vũ Đình Hùng

1949

PGS.BS

Ủy viên

39

Nguyễn Thi Hùng

1954

PGS.BS

Ủy viên

40

Nguyễn Thị Hương

1954

ThS

Ủy viên

41

Phạm Ngọc Hoa

1950

PGS.BS

Ủy viên

42

Thái Văn Lộc

1964

ThS

Ủy viên

43

Lê Hoàng Minh

1956

BS.CK2

Ủy viên

44

Tôn Thất Minh

1957

TS.BS

Ủy viên

45

Trần Kiều Miên

1951

BS.CK2

Ủy viên

46

Nguyễn Hoài Nam

1961

PGS.BS

Ủy viên

47

Vũ Anh Nhị

1952

PGS.BS.

Ủy viên

48

Huỳnh Nghĩa

1965

TS.BS

Ủy viên

49

Võ Thành Nhân

1955

PGS.BS

Ủy viên

50

Vũ Minh Phúc

1964

PGS.BS

Ủy viên

51

Lâm Hoài Phương

1957

PGS.BS

Ủy viên

52

Trần Ngọc Sinh

1954

GS.BS

Ủy viên

53

Nhan Trừng Sơn

1937

PGS.BS

Ủy viên

54

Nguyễn Thị Kiều Tiên

1950

BS.CK1

Ủy viên

55

Trần Anh Tuấn

1962

PGS.BS

Ủy viên

56

Nguyễn Thanh Tòng

1938

ThS.DS

Ủy viên

57

Nguyễn Vĩnh Thống

1951

TS.BS

Ủy viên

58

Lưu Ngân Tâm

1973

TS.BS

Ủy viên

59

Lê Anh Thư

1956

PGS.BS

Ủy viên

60

Nguyễn Thị Thanh

1958

TS.BS

Ủy viên

61

Nguyễn Văn Thái

1954

TS.BS

Ủy viên

62

Võ Văn Thành

1949

PGS.BS

Ủy viên

63

Nguyễn Kim Thạch

1980

ThS.BS

Ủy viên

64

Nguyễn Xuân Thắng

1965

BS.CK2

Ủy viên

65

Nguyễn Tất Thắng

1954

PGS.BS

Ủy viên

66

Trịnh Tất Thắng

1985

BS.CK1

Ủy viên

67

Phan Quang Trí

1958

BS.CK2

Ủy viên

68

Nguyễn Văn Trí

1957

PGS.BS

Ủy viên

69

Cao Hoài Trung

1955

KS

Ủy viên

70

Phạm Hùng Vân

1953

TS.BS

Ủy viên

71

Ngô Minh Xuân

1962

PGS.BS

Ủy viên 

Danh sách Hội thành viên Hội Y học TP.HCM

1.       Hội bác sĩ gia đình http://www.hoibacsigiadinhtphcm.org.vn
Chủ tịch: PGS.TS. Phạm Lê An anpham_vn@yahoo.com
Thư ký: ThS.BS. Nguyễn Như Vinh
2.       Hội can thiệp thần kinh                                               
Chủ tịch: TS.BS. Trần Chí Cường drcuongtran@dotquy.vn
Thư ký: BS. Tạ Vương Khoa drvuongkhoa@yahoo.com
3.       Hội cấy ghép nha khoa http://implanthcm.com
Chủ tịch: BS. Võ Văn Tự Hiến tuhiennk2000@yahoo.com
Thư ký: TS. Trần Hùng Lâm drtranhunglam@gmail.com
4.       Hội chẩn đoán hình ảnh http://www.hinhanhhoc.net
Chủ tịch: PGS.TS. Phạm Ngọc Hoa cdhachoray@yahoo.com
Thư ký: BS. Nguyễn Anh Tuấn davidnguyen00@yahoo.com
5.       Hội chấn thương chỉnh hình http://chanthuongchinhhinh.com
Chủ tịch: TS.BS. Nguyễn Vĩnh Thống nguyenvinhthong@yahoo.com
Thư ký: BS. Bùi Hồng Thiên Khanh khanhbui1969@yahoo.com
6.       Hội chỉnh hình nhi                                                         
Chủ tịch: BS. Phan Quang Trí drphanquangtri@yahoo.com
Thư ký: BS. Huỳnh Mạnh Nhi
7.       Hội chu sinh và sơ sinh http://panah.vn
Chủ tịch: PGS.TS. Ngô Minh Xuân xuanlien62@yahoo.com
Thư ký: TS.BS. Vũ Tề Đăng tedang77@yahoo.com
8.       Hội cột sống                                                                      
Chủ tịch: PGS.TS. Võ Văn Thành thanhvmd@gmail.com
Thư ký: TS. Ngô Minh Lý ngotohoku@gmail.com
9.       Hội da liễu                                                                         
Chủ tịch: PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng thangntat@yahoo.com
Thư ký: BS. Huỳnh Huy Hoàng
10.   Hội dinh dưỡng lâm sàng                                           
Chủ tịch: TS. Lưu Ngân Tâm luungantam@gmail.com
Thư ký: PGS.TS. Nguyễn Tấn Cường
11.   Hội dinh dưỡng - thực phẩm                                    
Chủ tịch: BS.CK2. Đỗ Thị Ngọc Diệp dodiepmd@yahoo.com
Thư ký: TS.BS. Trần Thị Minh Hạnh dr.minhhanh@gmail.com
12.   Hội đái tháo đường - nội tiết                                   
Chủ tịch: PGS.TS. Nguyễn Thy Khuê drthykhue@yahoo.com
Thư ký: BS. Lâm Văn Hoàng vanhoangab@yahoo.com
13.   Hội đau                                                                               
Chủ tịch: PGS.TS. Nguyễn Thi Hùng thihungchau@hcm.vnn.vn
Thư ký: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy
14.   Hội điều dưỡng                                                              
Chủ tịch: CN. Trần Thị Châu binhchau@yahoo.com.vn
Thư ký: ThS. Huỳnh Thị Phượng
15.   Hội gan mật http://hasld.org
Chủ tịch: BS.CK2. Nguyễn Hữu Chí bsnguyenhuuchi@gmail.com
Thư ký: BS.CK2. Trần Ánh Tuyết anhtuyetndgd@yahoo.com
16.   Hội gây mê hồi sức                                                        
Chủ tịch: BS. Nguyễn Ngọc Anh anhnguyenngoc_115@yahoo.com
Thư ký: BS. Nguyễn Tấn Phước phuocgmhs@hotmail.com
17.   Hội giải phẫu bệnh                                                        
Chủ tịch: PGS.TS. Hứa Thị Ngọc Hà hthngocha@yahoo.com
Thư ký: TS. Lê Minh Huy lemhuy@gmail.com
18.   Hội hành nghề y tư nhân http://mpshcmc.com
Chủ tịch: BS. Phan Thanh Hải medichh@yahoo.com
Thư ký: BS. Vũ Bằng Giang drbanggiang@yahoo.com.vn
19.   Hội hen - dị ứng - miễn dịch lâm sàng                   
Chủ tịch: PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan tuyetlanyds@gmail.com
Thư ký: BS. Trần Thiên Tài kootilok1985@yahoo.com
20.   Hội hô hấp http://www.hoihohaptphcm.org
Chủ tịch: PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan tuyetlanyds@gmail.com
Thư ký: ThS. Lê Khắc Bảo baolekhac@yahoo.com
21.   Hội hóa sinh y học                                                          
Chủ tịch: DS. Nguyễn Thanh Tòng tongnguyen@hcm.vnn.vn
Thư ký: TS. Vũ Quang Huy drvuquanghuy@hotmail.com
22.   Hội hồi sức cấp cứu                                                       
Chủ tịch: BS. Bạch Văn Cam bachvancam@yahoo.com
Thư ký: BS. Đặng Thanh Tuấn
23.   Hội khoa học tiêu hóa                                                  
Chủ tịch: GS. Nguyễn Đình Hối
Thư ký: BS. Quách Trọng Đức quachtrongduc2002@yahoo.com
24.   Hội kiểm soát nhiễm khuẩn http://www.hics.org.vn
Chủ tịch: PGS.TS. Lê Thị Anh Thư letathu@yahoo.com
Thư ký: BS.CK2. Nguyễn Thị Thanh Hà thanhhanhidong1@gmail.com
25.   Hội kỹ thuật hình ảnh, y học hạt nhân và xạ trị  
Chủ tịch: CN. Thái Văn Lộc thaivanloc@hotmail.com
Thư ký: CN. Lục Thanh Vũ thanhvubvnguyentrai@gmail.com
26.   Hội kỹ thuật xét nghiệm y khoa                               
Chủ tịch: ThS. Nguyễn Kim Thạch nguyenkimthach@pnt.edu.vn
Thư ký: ThS. Nguyễn Thị Trúc Anh annie_nguyen1982@yahoo.fr
27.   Hội lão khoa http://hoilaokhoatphcm.com
Chủ tịch: PGS.TS. Nguyễn Văn Trí tridrnguyenvan@gmail.com
Thư ký: BS. Cao Thanh Ngọc caothanhngoc@gmail.com
28.   Hội lao và bệnh phổi                                                     
Chủ tịch: TS.BS. Nguyễn Huy Dũng bshuydung@yahoo.com
Thư ký: BS. Trương Văn Vĩnh drvinhpnt@gmail.com
29.   Hội laser y học - ngoại khoa                                       
Chủ tịch: PGS.TS. Trần Công Duyệt congduyet142@yahoo.com
Thư ký: KS. Huỳnh Việt Dũng
30.   Hội loãng xương http://www.hoiloangxuonghcm.vn
Chủ tịch: PGS.TS. Lê Anh Thư thuleanh12@yahoo.com
Thư ký: ThS.BS. Huỳnh Văn Khoa khoa_hv@yahoo.com
31.   Hội ngoại nhi                                                                    
Chủ tịch: TS.BS. Trương Quang Định truongquangdinh2003@yahoo.fr
Thư ký: ThS.BS. Phạm Ngọc Thạch dr.thachpham@yahoo.fr
32.   Hội nhãn khoa                                                                 
Chủ tịch: PGS.TS. Nguyễn Hữu Chức bschuc@yahoo.com
Thư ký: PGS.BS. Trần Anh Tuấn dr.trananhtuan@gmail.com
33.   Hội nhi khoa http://hoinhikhoatphcm.org.vn
Chủ tịch: GS.TS. Hoàng Trọng Kim kim.hoangtrong@gmail.com
Thư ký: BS. Hoàng Lê Phúc hlphuc@gmail.com
34.   Hội nhịp tim học http://hoinhiptimhoc.com
Chủ tịch: TS.BS. Tôn Thất Minh tonthat_minh@yahoo.com
Thư ký: ThS. Hoàng Văn Sỹ hoangvansy@gmail.com
35.   Hội niệu thận học http://www.tietnieuthanhoc.com
Chủ tịch: GS.TS. Trần Ngọc Sinh tnsinh09@gmail.com
Thư ký: TS.BS. Dư Thị Ngọc Thu duthingocthubvcr@gmail.com
36.   Hội nội soi cơ-xương-khớp                                      
Chủ tịch: PGS.BS. Lê Chí Dũng lechidung_md@yahoo.com
Thư ký: ThS.BS. Tăng Hà Nam Anh tanghanamanh@yahoo.com
37.   Hội nội thận                                                                      
Chủ tịch: BS.CK2. Châu Thị Kim Liên
Phó chủ tịch: BS. Nguyễn Thị Kiều Tiên kieu-tien-2000@hcm.fpt.vn
Thư ký: TS.BS. Nguyễn Bách
38.   Hội phẫu thuật bàn tay                                                
Chủ tịch: TS.BS. Nguyễn Văn Thái thainguyenvan54@yahoo.com
Thư ký: PGS.TS. Trần Công Toại
39.   Hội phẫu thuật lồng ngực và tim mạch                 
Phó Chủ tịch: PGS.TS. Phạm Thọ Tuấn Anh tuananh_crh@yahoo.com.vn
Thư ký: PGS.TS. Nguyễn Hoài Nam h-nam@hcm.vnn.vn
40.   Hội phẫu thuật tạo hình                                              
Chủ tịch: PGS.TS. Lâm Hoài Phương dr.hoaiphuong@yahoo.com
Thư ký: BS. Lê Trung Nghĩa
41.   Hội phẫu thuật thẩm mỹ http://www.hoithammy.org
Chủ tịch: PGS.TS. Lê Hành drlehanh@gmail.com
Thư ký: BS. Trần Thị Anh Tú hscs@hoithammy.org
42.   Hội phẫu thuật tiêu hóa                                              
Chủ tịch: GS.TS. Lê Quang Nghĩa prof.lequangnghia@gmail.com
Thư ký: TS.BS. Nguyễn Trung Tín
43.   Hội phụ sản http://www.hoipstphcm.org.vn
Chủ tịch: PGS.TS. Vũ Thị Nhung bsvtnhung@yahoo.com.vn
Thư ký: ThS. Lê Văn Hiền drlvh76@yahoo.com
44.   Hội phục hồi chức năng                                               
Chủ tịch: BS.CK2. Trương Anh Kiệt bomonphcn@hcm.vnn.vn
Thư ký: BS.CK1. Trần Thị Ái Nhung ainhung70@yahoo.com
45.   Hội răng hàm mặt                                                           
Chủ tịch: TS. Ngô Đồng Khanh ngodongkhanh@ymail.com
Thư ký: ThS. Hoàng Trọng Hùng hoangtronghung@hotmail.com
46.   Hội sàn chậu học                                                             
Chủ tịch: GS.TS. Lê Quang Nghĩa hoanghiatt@yahoo.com
Thư ký: PGS.TS. Nguyễn Trung Tín bsnguyentrungtin@yahoo.com
47.   Hội tai mũi họng http://entsala.com
Chủ tịch: BS.CK2. Huỳnh Khắc Cường dr.hkcuong@gmail.com
Thư ký: ThS. Trần Viết Luân luantranviet@gmail.com
48.   Hội tai mũi họng nhi                                                     
Chủ tịch: PGS.TS. Nhan Trừng Sơn nhantrungson37@gmail.com
Thư ký: BS.CK2. Đặng Hoàng Sơn hoangsondang@yahoo.com
49.   Hội tâm thần                                                                    
Chủ tịch: BS. Trịnh Tất Thắng bvtttphcm@yahoo.com.vn
Thư ký: BS. Nguyễn Phi Bình binhphinguyen@yahoo.com
50.   Hội thần kinh http://thankinh.org
Chủ tịch: PGS.TS. Vũ Anh Nhị thankinhhcm@gmail.com
Thư ký: TS.BS. Lê Văn Tuấn
51.   Hội thấp khớp học                                                         
Chủ tịch: PGS.TS. Vũ Đình Hùng vudinhhung03@yahoo.com
Thư ký: PGS.TS. Lê Anh Thư thuleanh12@yahoo.com
52.   Hội thay khớp                                                                  
Chủ tịch: TS.BS. Lê Phúc leanhuyen108@gmail.com
Thư ký: BS.CK2. Trần Đăng Khoa trandangkhoa.md@gmail.com
53.   Hội thiết bị y tế http://hoithietbiytetphcm.com
Chủ tịch: KS. Cao Hoài Trung trungcao68@yahoo.com.vn
Thư ký: KS. Hứa Phú Doãn
54.   Hội tim mạch can thiệp                                                
Chủ tịch: PGS.TS. Võ Thành Nhân drnhanvo@gmail.com
Thư ký: TS.BS. Nguyễn Thượng Nghĩa nghia2000@gmail.com
55.   Hội tim mạch học http://www.timmachhoc.vn
Chủ tịch: GS.TS. Đặng Vạn Phước
Thư ký: ThS. Hồ Huỳnh Quang Trí hohuynhquangtri@yahoo.com
56.   Hội tim mạch nhi bẩm sinh                                        
Chủ tịch: PGS.TS. Vũ Minh Phúc phuc.vu@ump.edu.vn
Thư ký: ThS. Đỗ Nguyên Tín donguyentin@gmail.com
57.   Hội tĩnh mạch học                                                          
Chủ tịch: PGS.TS. Nguyễn Hoài Nam h-nam@hcm.vnn.vn
Thư ký: ThS. Nguyễn Hoài Thu hoaithunguyen2961@yahoo.com
58.   Hội truyền máu huyết học                                          
Chủ tịch: PGS.TS. Nguyễn Tấn Bỉnh nguyentanbinhmd@gmail.com
Thư ký: TS. Huỳnh Nghĩa nghiahoa@yahoo.com
59.   Hội ung thư                                                                      
Chủ tịch: BS.CK2. Lê Hoàng Minh bvubhcm@gmail.com
Thư ký: TS.BS. Đặng Huy Quốc Thịnh thinhdanghuyquoc@yahoo.com
60.   Hội vật lý trị liệu                                                             
Chủ tịch: ThS. Nguyễn Thị Hương huongphy2@yahoo.com
Thư ký: CN. Lê Khánh Điền
61.   Hội vi sinh lâm sàng                                                      
Chủ tịch: TS.BS. Phạm Hùng Vân van.phh@gmail.com
Thư ký: ThS.BS. Phạm Thái Bình phamthaibinh.visinh@gmail.com
62.   Hội y học dự phòng                                                       
Chủ tịch: TS. Huỳnh Tấn Tiến drhuynhtantien@yahoo.com
Thư ký: TS.BS. Trương Sơn linhsonanh1@yahoo.com
63.   Hội y học thể thao http://www.yhocthethao.org
Chủ tịch: BS. Nguyễn Văn Quang nvquang@hcm.vnn.vn
Thư ký: BS. Trương Công Dũng dzungtrc2002@yahoo.com 

 


HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO LIÊN TỤC (CME) "TIẾP CẬN THỰC HÀNH ĐA PHƯƠNG DIỆN TRONG QUẢN LÝ NHIỄM KHUẨ

Buổi hội thảo sẽ được tổ chức vào lúc: 9:30 – 12:00, Chủ nhật, ngày 19 tháng 07 năm 2020 Link tham dự: https://tinyurl.com/au190720.

Hội thảo: TIẾP CẬN MÔ HÌNH LẤY BỆNH NHÂN LÀM TRUNG TÂM TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI DỊ ỨNG

Chương trình được truyền trực tuyến liên tục từ ngày 05.07 đến ngày 05.08.2020

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: NHIỄM KHUẨN TAI MŨI HỌNG KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM-DỰA TRÊN Y HỌC CHỨNG CỚ”

Thời gian: 12:30 – 16:30, Thứ Sáu ngày 03 tháng 07, năm 2020. Trực tuyến tại website Hội Tai Mũi Họng TP.HCM entsala.com 12:30-16:30 từ ngày 15.07 đến ngày 30.07.2020 Link tham dự Hội thảo ngày 3/7: https://tinyurl.com/au030720

escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir konya escort escort antalya Konya escort Antalya escort ankara escort ankara escort escort izmir escort izmir