Tai Mũi Họng

SALA

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TAI-MŨI-HỌNG 2020 - ĐẠI HỘI TAI-MŨI-HỌNG VIII - (2020-2025)

Ngày 03-04-05 tháng 01 năm 2020 KS Pullman - TP. Vũng Tàu

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN HỘI NGHỊ TAI MŨI HỌNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian: 8:00 - 18:00 ngày 05.01.2019 Địa điểm: Champa Island

TB SỐ 2 - HNKH TMH THƯỜNG NIÊN 2019

HNKH TMH Thường Niên 2019 mừng Tết Kỷ Hợi

TB SỐ 1 - HNKH TMH THƯỜNG NIÊN 2019

HNKH TMH Thường Niên 2019 mừng Tết Kỷ Hợi được Hội TMH phối hợp cùng BVDK Tỉnh Khánh Hòa, Hội TMH Tỉnh Khánh Hòa tổ chức tại TP Nha Trang - TP biển hiện đại, hòn ngọc của Biển Đông, với khí hậu trong lành với nhiều di tích lịch sử. Thời gian: ngày 4-5-6 / tháng 01 / năm 2019

THÔNG BÁO

HỘI NGHỊ KHOA HỌC THÍNH HỌC THƯỜNG NIÊN 2018 ĐẠI HỘI THÀNH LẬP CHI HỘI MŨI-XOANG TP.HCM & CÁC TỈNH PHÍA NAM

THÔNG BÁO SỐ 01 - THÔNG BÁO MỜI HỘI NGHỊ TMH 2018 (ĐÀ LẠT 2-3/2/2018)

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ VÀ BÁO CÁO KHOA HỌC Thời gian: ngày 2-3-4 tháng 02 năm 2018 Địa điểm: Nhà Văn Hóa Lao Động Tỉnh Lâm Đồng