Tai Mũi Họng

SALA

GIỚI THIỆU HỘI TAI-MŨI-HỌNG TP.HCM & CÁC TỈNH PHÍA NAM

 Hội Tai-Mũi-Họng TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam là Hội chuyên khoa y tế trực thuộc Hội Y Học TP.Hồ Chí Minh được thành lập ngày 22 tháng 10 năm 1984 (QĐ số 052/HYH-QĐBS 2010) .

Hội luôn quan tâm phát triển đào tạo nhân lực, nghiên cứu phổ biến rộng rãi kiến thức y học, tổ chức hội nghị, hội thảo và các khoá đào tạo liên tục nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ y tế, góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hội phát triển trên 1000 hội viên và quy tụ được nhiều Bác sĩ  giỏi chuyên môn, uy tín trong ngành Tai Mũi Họng.

 ĐIỀU LỆ HỘI TAI MŨI HỌNG TP.HCM VÀ CÁC TỈNH PHÍA NAM
(click để xem)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

 

BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI TAI-MŨI-HỌNG

NHIỆM KỲ 2019-2024

CHỦ TỊCH
BS.GVC. Huỳnh Khắc Cường

PHÓ CHỦ TỊCH
  PGS.TS.BS. Trần Việt Hồng

PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ
GS.TS.BS. Phạm Kiên Hữu

UỶ VIÊN THƯỜNG VỤ

PGS.TS.BS.Nguyễn Thị Ngọc Dung

PGS.TS.BS.Đặng Xuân Hùng

TS.BS. Lê Trần Quang Minh

BSCKII. Nguyễn Vĩnh Phước

PGS.TS.BS. Lâm Huyền Trân

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

PGS.TS.BS.Võ Hiếu Bình

PGS.TS.BS.Phạm Ngọc Chất

BSCKII.Hoàng Bá Dũng

TS.BS. Nguyễn Hữu Dũng

PGS.TS.BS. Lê Hành

 TS.BS. Nguyễn Nam Hà

BSCKII. Nguyễn Trương Khương

PGS.TS.BS.Trần Thị Bích Liên

PGS.TS.BS. Trần Viết Luân

TS.BS. Hoàng Lương

TS.BS. Nguyễn Ngọc Minh

ThS.BSCKII. Võ Quang Phúc

TS.BS. Lý Xuân Quang

PGS.TS.BS. Trần Phan Chung Thủy

TS.BS. Nguyễn Thị Thanh Thúy

PGS.TS.BS.Trần Minh Trường

BSCKII. Trương Mỹ Thục Uyên

ThS.BS. Lê Nhật Vinh

TS.BS. Nguyễn Thanh Vinh

ThS.BS. Nguyễn Thanh Vũ

Cô Nguyễn Minh Hương


BAN CHUYÊN TRÁCHVĂN PHÒNG
ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN

BS. Huỳnh Khắc Cường

TƯ VẤN PHẢN BIỆN
TRUYỀN THÔNG

PGS.TS.BS. Trần Việt Hồng
GS.TS.BS. Phạm Kiên Hữu

BAN KIỂM TRA - THI ĐUA

PGS.TS.BS. Trần Minh Trường
PGS.TS.BS. Đặng Xuân Hùng

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TS. BS. Lê Trần Quang Minh
BSCKII. Hoàng Bá Dũng
BSCKII. Nguyễn Vĩnh Phước

KINH TÊ - ĐỐI NGOẠI

PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Ngọc Dung
PGS.TS.BS. Trần Phan Chung Thủy

CÔNG TÁC XÃ HỘI

PGS.TS.BS. Lâm Huyền Trân
Cô Nguyễn Minh Hương

THƯ KÝ THƯỜNG TRỰC

Cô Nguyễn Minh Hương

escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir konya escort escort antalya Konya escort Antalya escort ankara escort ankara escort escort izmir escort izmir