Tai Mũi Họng

SALA

TÀI LIỆU

Kho phác đồ điều trị của Sở Y Tế TP Hồ Chí Minh

TIN VUI

Kho phác đồ điều trị của Sở Y Tế TP Hồ Chí Minh được đồng nghiệp cả nước quan tâm và xin tài khoản để vào tham khảo, xây dựng cho bệnh viện mình.

Trên tinh thần sẵn sàng chia sẻ, Ts Bs Tăng Chí Thượng đã thông báo một tài khoản chung để bất kì đồng nghiệp nào quan tâm đều có thể truy cập. Xin chia sẻ đến các Anh Chị Em nhé.
Use name : dulieupddt
Pass: 59ntmk

Đăng nhập:
https://pddt.medinet.org.vn/Account/Login

Cùng chung tay xây dựng kho khác đồ điều trị cho bệnh viện mình nào !! Vấn đề này rất được quan tâm trong Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng của BYT !!
BS Linh

HỌNG - THANH QUẢN

Tonsillectomy and/or adenoidectomy in children: Preoperative and intraoperative care

All topics are updated as new evidence becomes available and our peer review process is complete.This topic last updated: Nov 6, 2013.

Xem tiếp

TAI - THÍNH HỌC

TAI MŨI HỌNG NHI

"Routine" tonsillectomies not so routine

When Jahi McMath suffered severe complications following a tonsillectomy, and doctors declared her brain dead, many parents were shocked. More than 530,000 tonsillectomies are performed each year on children in the United States; it's the second most common pediatric surgery. But how routine are these procedures really?

Xem tiếp

Test
escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir konya escort escort antalya Konya escort Antalya escort ankara escort ankara escort escort izmir escort izmir