Tai Mũi Họng

SALA

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ - HỘI THẢO KHOA HỌC - ĐÀO TẠO TẬP HUẤN - NHẬN CME/ECME

Kính gởi Quý đống nghiệp,


Nhằm tạo thuận lợi để Quý đồng nghiệp tham gia các chương trình Hội nghị-Hội thảo, các khóa học nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời nhận thông báo về hoạt động khoa học của Hội,Quý đồng nghiệp vui lòng click đăng ký thông tin. 

 
  ĐĂNG KÝ THAM DỰ

HỘI NGHỊ - HỘI THÀO KHOA HỌC - ĐÀO TẠO LIÊN TỤC


 TẠI ĐÂY


Mẫu ghi danh sách đăng ký CME:
(Mau 2) MAU GHI DANH SACH DANG KY CME-ECME 2019 TMH.xlsx


ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN    

Quý đồng nghiệp có nhu cầu tham gia các khóa học cập nhật kiến thức y khoa  đào tạo liên tục vui lòng ghi thông tin, Văn phòng Hội sẽ thông báo khi có chương trình.


 

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN TẠI ĐÂY 
 
  Trân trọng thông báo.
Văn phòng Hội.Tai Mũi Họng.
 Chia sẻ :
escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir konya escort escort antalya Konya escort Antalya escort ankara escort ankara escort escort izmir escort izmir