Tai Mũi Họng

SALA

chi hội tai - thính học

Đại hội chi hội - HNKH TAI-THÍNH HỌC phía Nam 2014

Đại Hội nhiệm kỳ 2014-2019 và Hội nghị khoa học chuyên đề Tai và Thính Học tại Hội trường KS WINDSOR, 18 An Dương Vương, Quận 5, Tp.HCM. -------------------------------------------------------------------- Thời gian: ngày 12 tháng 10 năm 2014

Xem tiếp
HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: NHIỄM KHUẨN TAI MŨI HỌNG KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM-DỰA TRÊN Y HỌC CHỨNG CỚ”

Thời gian: 12:30 – 16:30, Thứ Sáu ngày 03 tháng 07, năm 2020. Trực tuyến tại website Hội Tai Mũi Họng TP.HCM entsala.com 12:30-16:30 từ ngày 15.07 đến ngày 30.07.2020 Link tham dự Hội thảo ngày 3/7: https://tinyurl.com/au030720

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TAI-MŨI-HỌNG 2020 - ĐẠI HỘI TAI-MŨI-HỌNG VIII - (2020-2025)

Ngày 03-04-05 tháng 01 năm 2020 KS Pullman - TP. Vũng Tàu

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN HỘI NGHỊ TAI MŨI HỌNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian: 8:00 - 18:00 ngày 05.01.2019 Địa điểm: Champa Island