Tai Mũi Họng

SALA

GIỚI THIỆU HỘI TAI-MŨI-HỌNG TP.HCM & CÁC TỈNH PHÍA NAM

 Hội Tai-Mũi-Họng TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam là Hội chuyên khoa y tế trực thuộc Hội Y Học TP.Hồ Chí Minh được thành lập ngày 22 tháng 10 năm 1984 (QĐ số 052/HYH-QĐBS 2010) .

Hội luôn quan tâm phát triển đào tạo nhân lực, nghiên cứu phổ biến rộng rãi kiến thức y học, tổ chức hội nghị, hội thảo và các khoá đào tạo liên tục nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ y tế, góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hội phát triển trên 1000 hội viên và quy tụ được nhiều Bác sĩ  giỏi chuyên môn, uy tín trong ngành Tai Mũi Họng.

 ĐIỀU LỆ HỘI TAI MŨI HỌNG TP.HCM VÀ CÁC TỈNH PHÍA NAM
(click để xem)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

 

CHỦ TỊCH
BS.GVC. Huỳnh Khắc Cường

PHÓ CHỦ TỊCH
PGS.TS.BSCKII.Trần Phan Chung Thủy

PGS.TS.BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn

ThS.BSCKII. Võ Quang Phúc

TS.BS. Châu Chiêu Hòa

 
  TỔNG THƯ KÝ
PGS.TS.BS. Trần Viết Luân

 
UỶ VIÊN THƯỜNG VỤ
PGS.TS.BS.Nguyễn Thị Ngọc Dung

PGS.TS.BS.Đặng Xuân Hùng

GS.TS.BS.Phạm Kiên Hữu

PGS.TS.BS.Lâm Huyền Trân

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

PGS.TS.BS.Võ Hiếu Bình

PGS.TS.BS.Phạm Ngọc Chất

BSCKII.Nguyễn Tấn Dũng

PGS.TS.BS. Lê Hành

BSCKII. Nguyễn Thị Hạnh

PGS.TS.BS.Trần Việt Hồng

PGS.TS.BS.Trần Thị Bích Liên

TS.BS. Nguyễn Ngọc Minh

BSCKII. Dương Hữu Nghị

BSCKII. Nguyễn Vĩnh Phước

PGS.TS.BS. Nhan Trừng Sơn

TS.BS. Đặng Hoàng Sơn

TS.BS. Nguyễn Thị Thanh Thúy

PGS.TS.BS.Trần Minh Trường

BSCKII.Nguyễn Văn Xáng

Đại tá.BSCKII. Đỗ Công Huy

BSCKII.Vũ Văn Khánh

BSCKII.Nguyễn Minh Phi

BAN CHUYÊN TRÁCHVĂN PHÒNG

BS. Huỳnh Khắc Cường

TỔNG THƯ KÝ

PGS.TS.BS. Trần Viết Luân

BAN KIỂM TRA

PGS.TS.BS. Trần Minh Trường

KHOA HỌC-ĐÀO TẠO

BS. Huỳnh Khắc Cường

THÔNG TIN BÁO CHÍ

PGS.TS.BS.Trần Phan Chung Thủy

TỔ CHỨC -THI ĐUA

PGS.TS.BS. Đặng Xuân Hùng

TƯ VẤN-PHẢN BIỆN

GS.TS. BS. Phạm Kiên Hữu

CÔNG TÁC XÃ HỘI

PGS.TS.BS. Lâm Huyền Trân

KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Ngọc Dung

THƯ KÝ THƯỜNG TRỰC

Cô Nguyễn Minh Hương