Tai Mũi Họng

SALA

VẬN MỆNH NẰM Ở ĐÂU?

VẬN MỆNH NẰM Ở ĐÂU???

- Một người đang sống một cuộc sống bình thường, đem câu hỏi thắc mắc về vận mệnh đi bái kiến một vị thiền sư :

*Anh ta hỏi:
Thầy nói xem trên đời này có vận mệnh không ?

*Vị sư trả lời: Có

*Anh ta lại hỏi:
Nhưng, vận mệnh của con ở đâu ?

*Vị thiền sư kêu anh ta xòe tay trái ra, chỉ anh ta xem và nói :
- Con thấy rõ chưa ? Đường này gọi là đường tình cảm, đường này gọi là đường sự nghiệp, còn đường kia là đường sinh mệnh.

Sau đó, vị thiền sư kêu anh ta từ từ nắm tay lại, nắm thật chặt, thiền sư nói:
- Con nói xem, những đường đó đi đâu rồi ?

Anh ta mơ hồ nói : Trong tay con đó !
- Vận mệnh đâu ?

Anh ta cuối cùng ngộ ra, thì ra vận mệnh nằm trong tay mình.Chia sẻ :
escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir konya escort escort antalya Konya escort Antalya escort ankara escort ankara escort escort izmir escort izmir